Genderkwartier

Genderkwartier is een gebiedsontwikkeling in Veldhoven waarbij uiteindelijk 4 woongebouwen zijn gepland. De herontwikkeling van het voormalige Pigeaud-terrein met 2 woongebouwen is, nadat
eerder de plannen voor het ZuidZorg-terrein werden gepresenteerd, de tweede fase van het Genderkwartier.

Ook in Veldhoven is een grote behoefte aan woningen. Net als in de regio. Er moet dus worden gebouwd. In Veldhoven 2.000
woningen in de periode 2020-2024. Voor een deel van die woningen zijn bestaande locaties geschikt voor renovatie of nieuwbouw.
Eén van die locaties betreft de locatie van de voormalige bedrijfswasserij Pigeaud aan de Run 5612-5614 in Veldhoven. Na een overname van het bedrijf in 2005 heeft de locatie nog enige jaren dienst gedaan om vanaf 2013 zonder permanente gebruiker te zijn.

De locatie is gelegen tussen de Dorpstraat, De Run, Kempenbaan en Genderstraat met een omvang van circa 8.300 m². Het betreft het perceel van de wasserij maar ook van de naastgelegen
(bedrijfs)woning. Wij hebben het voornemen om deze locatie tot ontwikkeling te brengen en op deze locatie woningbouw te
realiseren. De gemeente Veldhoven heeft in november 2018 onder voorwaarden ingestemd om woningbouw mogelijk te maken.
Inmiddels hebben wij, Genderpoort BV, een plan gemaakt met
ongeveer 100 huur- en koopappartementen. En zijn er ideeën over de buitenruimte rondom de gebouwen. Genderpoort BV is een samenwerking tussen Interesting Vastgoed uit Eindhoven en
Van Santvoort Ontwikkeling uit Veldhoven.

Het plan

Het voorlopige plan heeft een half verdiepte parkeergarage/ bergingsruimte met daarop 2 gebouwen van 6 en 8 woonlagen. Hierin komen ongeveer 100 koop- en huurappartementen. De verdeling in prijscategorieën is nog niet bepaald. Het plan sluit aan bij de geplande nieuwbouw aan de overkant op het terrein van Zuidzorg. De buitenruimte wordt groen ingericht en (deels) openbaar toegankelijk. De Gender wordt hier bij betrokken. Parkeren voor auto’s krijgt een plek in de half verdiepte garage.

Digitale informatiebijeenkomst
Door de coronamaatregelen kon een bijeenkomst om de plannen te presenteren niet doorgaan. Als alternatief organiseerden we daarom een digitale informatiebijeenkomst op 13 april 2021. We hebben uitleg gegeven over het plan en bezoekers konden in de chat of mondeling vragen stellen.

Wat is het vervolg?
We zijn nu bezig met de uitwerking van het plan en betrekken de inbreng bij de laatste uitwerking van het plan. De gemeente kijkt mee. Als er een definitieve uitwerking van het plan is publiceren we dat op deze website. Daarna wordt er een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. De officiële procedure start als de gemeente dit ter inzage legt. Op dat moment wordt, mits mogelijk binnen de dan geldende coronamaatregelen, een bijeenkomst georganiseerd. U kunt uw mening geven op het ontwerp bestemmingsplan door een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast, en daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend. De totale doorlooptijd van het bestemmingsplan is moeilijk in te schatten, omdat het proces onder andere afhankelijk is van het aantal en de aard van eventuele zienswijzen.

Wilt u meer weten of hebt u belangstelling voor wonen in dit plan?
Belangstellenden voor wonen in het plan kunnen zich via het contactformulier op de website inschrijven. Wij houden u dan op de hoogte over ontwikkelingen rondom dit plan. Uw vragen over de planning en de procedure kunt u stellen aan gemeente. Stuur dan een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl met onderwerp ‘Ontwikkeling Genderkwartier’ Of bel het algemene nummer 14 040.

Download omgevingsdialoog

Ondertekening overeenkomst De Run

Download overeenkomst

Contact

Mocht je na het doorlezen van deze projectwebsite vragen hebben of suggesties willen indienen over het project. Neem dan middels onderstaand formulier contact op. Alle vragen en suggesties op het project zullen wij verzamelen en voorzien van een reactie op onze FAQ. De reacties worden persoonlijk met je gedeeld.

  • Bekijk ons privacybeleid
    * Verplicht veld